089- 005-009 - 1922-23

 

Mpr nr. A089005
Dato : 19230515
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I anledning af direktoratets skrivelse angående godtgørelse for tjenesterejser meddeler hospitalet, at denne først kan besvares i næste måned, da overlægen er på udenlandsrejse.

Mpr nr. A089006
Dato : 19230602
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Overlægen meddeler direktoratet for statens sindssygehospitaler, at han fortsat ønsker godtgørelse i form af time- og dagpenge under tjenesterejser som hidtil efter justitsministeriets bekendtgørelse af 1. april 1922.

Mpr nr. A089007
Dato : 19230911
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående at de gældende satser for time- og dagpenge forhøjes fra 1. oktober.

Mpr nr. A089008
Dato : 19230512
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet gør opmærksom på, at det ikke har fået meddelelse om, hvorvidt overlægen ønsker refusion efter regning, eller efter bekendtgørelsen i forbindelse med tjenesterejser.

Mpr nr. A089009
Dato : 19220916
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Cirkulære til samtlige tjenestemænd under justitsministeriet angående tillæg til de nu tilkommende time- og dagpenge.

 

Kasse 089

20160628100549_00001.jpg 20160628100549_00002.jpg 20160628100549_00003.jpg 20160628100549_00004.jpg 20160628100549_00005.jpg