089- 016-019 - 1922-23

 

Mpr nr. A089016
Dato : 19220422
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks for de ved statens sindssygehospitaler ansatte håndværkere. Direktionen kommentarer hertil udbedes af direktoratet. D svar fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089017
Dato : 19220422
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Direktionen meddeles herved, at forårseftersynet af hospitalets bygninger finder sted den 4. maj og for Råmosegård den 5. maj.

Mpr nr. A089018
Dato : 19231023
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. I anledning af en skrivelse fra direktoratet vedrørende arbejdstid og ferie gældende fra 1. oktober spørger foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien m.fl. om, hvorvidt foreningen kan få lejlighed til at se tjenestelisterne.

Mpr nr. A089019
Dato : 19230626
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejde. Ferier. Efter at justitsministeriet har godkendt den af sparekommissionen foreslåede tjenestetid- og ferieordning for personalet ved statens sindssygehospitaler, anmoder direktoratet direktionen om, at gennemføre ordningen fra 1. oktober at regne.

 

Kasse 089

20160628092305_00001.jpg 20160628092305_00002.jpg 20160628092305_00003.jpg 20160628092305_00004.jpg 20160628092305_00005.jpg
20160628092305_00006.jpg 20160628092305_00007.jpg 20160628092305_00008.jpg 20160628092305_00009.jpg 20160628092305_00010.jpg
20160628092305_00011.jpg 20160628092305_00012.jpg