089- 020-023 - 1922-23

 

Mpr nr. A089020
Dato : 19231027
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus spørger overlægen på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland om, hvordan tjenestemandslovens $13 vedrørende tjenestemænds ferie praktiseres.

Mpr nr. A089021
Dato : 19220427
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. Udkast til arbejdsplan i anledning af sparekommissionen forslag til generelle tjenestetidsregler. Der er tale om ændret arbejdstid og ferier.

Mpr nr. A089022
Dato : 19220412
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. Direktoratet udbeder sig et udkast til arbejdsplan for de forskellige klasser af tjenestemænd og for hospitalets forskellige afdelinger, i forbindelse med sparekommissionens indstilling m.h.t. tjenestetid og ferie for tjenestemænd.

Mpr nr. A089023
Dato : 19220427
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dapkedlernes drift. Dampkedlernes årlige driftstetid specifiseret på måneder. Desuden opgørelse af den forbrugte arbejdstid for fyrbøderne, samt udgifter til fremmed hjælp dels i frostperioden dels under sygdom.

 

Kasse 089

20160628092525_00001.jpg 20160628092525_00002.jpg 20160628092525_00003.jpg 20160628092525_00004.jpg 20160628092525_00005.jpg
20160628092525_00006.jpg 20160628092525_00007.jpg 20160628092525_00008.jpg 20160628092525_00009.jpg 20160628092525_00010.jpg
20160628092525_00011.jpg 20160628092525_00012.jpg 20160628092525_00013.jpg 20160628092525_00014.jpg