089- 024-026 - 1922-23

 

Mpr nr. A089024
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdsplan for den del af økonomipersonalet ved sindssygehospitalet ved Århus, for hvem den højeste tjenestetid skal fastsættes.

Mpr nr. A089025
Dato : 19220423
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. Hospitalsdirektionen kommentarer til sparekommissionens forslag til timetal og ferier. Oversigt over antal timer og ansat personale på de forskellige afdelinger. Direktionen udtaler sig om spørgsmålet, hvorvidt det nedsatte timetal vil kræve nyansættelser. Dette menes ikke at være tilfældet. Ferieordningen tiltrædes.

Mpr nr. A089026
Dato : 19230523
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Lønningsrådet udtaler sig om sparekommissionens forslag til arbejdstid og ferier for personalet ved sindssygehospitalerne.

 

Kasse 089

20160628092837_00001.jpg 20160628092837_00002.jpg 20160628092837_00003.jpg 20160628092837_00004.jpg 20160628092837_00005.jpg
20160628092837_00006.jpg 20160628092837_00007.jpg 20160628092837_00008.jpg 20160628092837_00009.jpg 20160628092837_00010.jpg
20160628092837_00011.jpg 20160628092837_00012.jpg 20160628092837_00013.jpg 20160628092837_00014.jpg 20160628092837_00015.jpg