089- 027-030 - 1922-23

 

Mpr nr. A089027
Dato : 19230727
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Direktoratet udtaler sig om forskellige personalespørgsmål. Erstatning af sygdomsmeldte sygeplejersker med afdelingspiger, ansættelse af 3 supplerende sygeplejersker og 5 afdelingspiger ud over det normerede antal tillades. Feriespørgsmål. Til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089028
Dato : 19220926
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Overlægen meddeler direktoratet, at en ændring af dagtjenesten med en halv time vil kræve en personaleforøgelse på 1/3 person, men da der er mangel på arbejdskraft på grund af sygdom en gang imellem ønskes en opnormering på en person.

Mpr nr. A089029
Dato : 19220728
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Behovet for personale efter tjenestetidsforandringen beskrives i et brev fra direktionen for sindssygehospitalet til direktoratet. Der er en skematisk oversigt over personalebehovet specifiseret på mands- og kvindesiden.

Mpr nr. A089030
Dato : 19220819
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. Direktionen udtaler sig til direktoratet vedrørende afdelingspigernes årlige ferie, turnusordning og daglige tjenestetid.

 

Kasse 089

20160628093122_00001.jpg 20160628093122_00002.jpg 20160628093122_00003.jpg 20160628093122_00004.jpg 20160628093122_00005.jpg
20160628093122_00006.jpg 20160628093122_00007.jpg 20160628093122_00008.jpg 20160628093122_00009.jpg 20160628093122_00010.jpg