089- 039-042 - 1922-23

 

Mpr nr. A089039
Dato : 1922
Forfatter:Hansen gift Jensen, Mette K, vaskeripige
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. En række skrivelser vedrørende vaskeripige Mette K. Hansen senere gift Jensen. Da hun fratrådte hospitalet, var hun ugift og oppebar understøttelse, senere er hun blevet gift og spørgsmålet er, om understøttelsen helt eller delvist skal bortfalde efter giftermålet.

Mpr nr. A089040
Dato : 1922
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Under henvisning til den i genpart hosfølgende skrivelse af 10. februar fra statens brændeadministration skal direktoratet anmode direktionen om at ville aftage hospitalets forbrug af brænde fra brændeadministrationens beholdninger i Århus Amt. Såfremt en sådan anskaffelse under hensyn til brændet kvalitet og pris, derunder omkostninger ved transport, ikke stiller sig ufordelagtigere end anskaffelse fra statsskovene. Hospitalet svarer, at der allerede for flere måneder siden er truffet aftale om levering af 300 rm. med Silkeborg Skovkasse.

Mpr nr. A089041
Dato : 19220403
Forfatter:Indenrigsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Arbejdsløshedskort. Direktoratet undlader ikke herved at henlede direktionens opmærksomhed på inrigsministeriets meddelelse af 29. marts angående arbejdsløshedskort.

Mpr nr. A089042
Dato : 19220401
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet meddeler direktionen, at justitsministeriet har tilskrevet direktoratet angående nedsættelse af konjunkturtillæg, midlertidige honorartillæg og understøttelsestillæg, hvilket bedes effektueret.

 

Kasse 089

20160704083555_00001.jpg 20160704083555_00002.jpg 20160704083555_00003.jpg 20160704083555_00004.jpg 20160704083555_00005.jpg
20160704083555_00006.jpg 20160704083555_00007.jpg 20160704083555_00008.jpg 20160704083555_00009.jpg 20160704083555_00010.jpg
20160704083555_00011.jpg 20160704083555_00012.jpg 20160704083555_00013.jpg 20160704083555_00014.jpg 20160704083555_00015.jpg
20160704083555_00016.jpg