089- 043-046 - 1922-23

 

Mpr nr. A089043
Dato : 19220325
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Te. Direktoratet ønsker en række oplysninger angående teforbruget.

Mpr nr. A089044
Dato : 1922
Forfatter:Statsforsikringsfonden
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Brand. Direktionen meddeler Statsforsikringsfonden, at der den 18. marts er udbrudt brand i et plejerskeværelse. Skaden er opgjort til 120 kr., hvilket beløb bedes refunderet af fonden. Dette sker den 28. marts.

Mpr nr. A089045
Dato : 19220420
Forfatter:Oversygeplejerske Emnegruppe: Ansættelser Tekst: Stillingsopslag. Hermed følger tjenstlig et eksemplar af opslag angående en ledigblivende stilling som oversygeplejerske ved et af statens sindssygehospitaler. Opslaget bedes bekendtgjort for hospitalets plejepersonale.

Mpr nr. A089046
Dato : 1922
Forfatter:Petersen, Petra, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Personale. Vedrørende ansættelse af Petra Petersen som husjomfru på Råmosegård med et halvt års prøvetid. Der er en underskrevet løfteerklæring.

 

Kasse 089

20160704083858_00001.jpg 20160704083858_00002.jpg 20160704083858_00003.jpg 20160704083858_00004.jpg 20160704083858_00005.jpg
20160704083858_00006.jpg 20160704083858_00007.jpg 20160704083858_00008.jpg 20160704083858_00009.jpg 20160704083858_00010.jpg
20160704083858_00011.jpg 20160704083858_00012.jpg