089- 052-056 - 1922-23

 

Mpr nr. A089052
Dato : 19220125
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Fodtøj. Efter anmodning fra Sundhedsstyrelsens formand skal direktoratet herved tjenstligt henlede opmærksomheden på, at krigsinvalideskolen i Sønderborg fremstiller træsko, der, såfremt de findes egnede og prisen i forhold til de hidtil anskaffede findes passende, kan leveres til statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089053
Dato : 19250107
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. De ved statens sindssygehospitaler ansatte køkkenbestyrerinder og oldfruer har indsendt et andragende om at få emolumentreglementet ændret, således at der tillægges dem ret til tjenestekjoler og tjenesteforklæder. Direktoratet meddeler, at det ansøgte ikke for tiden kan bevilliges, men at man vil tage emolumentreglementet op til revision.

Mpr nr. A089054
Dato : 19240221
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. De timelønnede fyrbødere på sindssygehospitalet ved Vordingborg har indsendt et andragende om at få udleveret arbejdstøj i lighed med de fast ansatte fyrbødere. Direktoratet svarer, at der ikke er hjemmel til at imødekomme andragendet.

Mpr nr. A089055
Dato : 19230226
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Direktoratet meddeler, at der, selv om det ikke fremgår af emolumentreglementet, kan udleveres beklædning til værkførere og husjomfruer.

Mpr nr. A089056
Dato : 192303
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Naturalier. Plejerforeningen for sindssygehospitalet i Viborg har indsendt et andragende om at måtte opnå en nedsættelse af fradraget i lønnen for ophold med fuld forplejning med et beløb på 100 kr til dækning af udgifter til rengøring og opvartning. Dette andragende kan efter konferering med lønningsrådet ikke imødekommes.

 

Kasse 089

20160704084704_00001.jpg 20160704084704_00002.jpg 20160704084704_00003.jpg 20160704084704_00004.jpg 20160704084704_00005.jpg
20160704084704_00006.jpg 20160704084704_00007.jpg 20160704084704_00008.jpg