089- 057-061 - 1922-23

 

Mpr nr. A089057
Dato : 192303
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Direktoratet spørger om, hvilke regler hospitalet følger med hensyn til indeholdelse i lønnen af de i fradragsregelmentet fastsatte fradrag for brændsel til tjenesteboliger. Hospitalet svarer, at dette sker en gang om året ved et fradrag ved finansårets udgang. For tjenestemænd, som fratræder i løbet af året, sker fradraget forholdsvist for det antal måneder som ansættelsen har varet.

Mpr nr. A089058
Dato : 19220406
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående tildeling af forklæder til oldfruen og køkkenbestyrerinden. Dette har tidligere fremgået af reglementet, men er fjernet i det sidst udsendte emolumentreglement af 7. marts 1922.

Mpr nr. A089059
Dato : 19220310
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Det nye reglement om tildeling af emolumenter skal bekendtgøres for personalet. Der skal fremtidig føres bog over tildeling af gratis medikamenter til personalet. Der skal føres bog over udlevering af havesager til ansatte, der fører egen husholdning.

Mpr nr. A089060
Dato : 19220324
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Overlægen ønsker direktionens holdning til en anmodning fra oldfruen og køkkenbestyrerinden om at få tildelt forklæder som tjenestebeklædning.

Mpr nr. A089061
Dato : 19220321
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Køkkenbestyrerinden og oldfruen skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående tildeling af forklæder som tjenestebeklædning. Denne bestemmelse er fjernet i det sidst udsendte reglement, hvilket de mener skyldes en forglemmelse.

 

Kasse 089

20160704084913_00001.jpg 20160704084913_00002.jpg 20160704084913_00003.jpg 20160704084913_00004.jpg 20160704084913_00005.jpg
20160704084913_00006.jpg 20160704084913_00007.jpg 20160704084913_00008.jpg 20160704084913_00009.jpg