089- 070-074 - 1922-23

 

Mpr nr. A089070
Dato : 19220307
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Reglement om tildeling af emolumenter til tjenestemænd ved statens sindssygehospitaler. 4 eksemplarer. Følgebrev der foreskriver førelse af regnskab over tildeling af medicin og havesager samt udøvelse af gæsteretten, som indsendes til direktoratet inden udgangen af hvert års april måned.

Mpr nr. A089071
Dato : 1923
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Udgift pr. forplejningsdag i finansåret 1922-23 opgjort på kvartaler og for året som helhed. Beregningerne omfatter de fem sindssygehospitaler og plejeanstalten Råmosegård. Endvidere overstigt over madaffaldet fra sindssygehospitalet ved Århus opgjort på kvartaler og året som helhed samt beregnet som gennemsnit per patient..

Mpr nr. A089072
Dato : 1923
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Oversigt over forplejningsdagenes antal for januar kvartal fordelt på måneder. Endvidere beregning af udgiften på konto nr. 9 samt beregnet udgift pr. forplejet for kvartalet som helhed og pr. dag. Opgørelse over madaffaldets omfang i kvartalet, herunder pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089073
Dato : 1923
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage på Råmosegård specifiseret på funktionærer og patienter og for patienternes vedkommende specifiseret på måneder i januar kvartal 1923. Udgifter er under konto 9. Udgifter pr. forplejet for januar kvartal og beregnet pr. dag i kartalet.

Mpr nr. A089074
Dato : 192304
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Udgifter til bespisning i januar kvartal 1923. forplejningsdagenes antal og udgift pr. forplejningsdag. Oplysninger foreligger for hospitalerne Viborg, Vordingborg, Middelfart og nykøbing Sjælland.

 

Kasse 089

20160704091000_00001.jpg 20160704091000_00002.jpg 20160704091000_00003.jpg 20160704091000_00004.jpg 20160704091000_00005.jpg
20160704091000_00006.jpg 20160704091000_00007.jpg 20160704091000_00008.jpg 20160704091000_00009.jpg 20160704091000_00010.jpg
20160704091000_00011.jpg 20160704091000_00012.jpg