089- 080-084 - 1922-23

 

Mpr nr. A089080
Dato : 1922
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Forplejningsdagenes antal i juli kvartal 1922. Udgift under konto 9 udfift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet udgift pr. person pr. dag. Madaffaldets omfang i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089081
Dato : 1922
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage i juli kvartal på Råmosegård. Udgifter under nontonr. 9 samme sted. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089082
Dato : 1922
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 30. september 1922.

Mpr nr. A089083
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage i april kvartal 1922 på Råmosegård. Udgift under kontonr. 9. Beregnet udgift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet daglig udgift pr. person.

Mpr nr. A089084
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Udgift pr. forplejningsdag på de fem sindssygehospitaler og Råmosegård beregnet for året 1921-22 kvartalsvis og for finansåret som helhed. Mængden af madaffald for året 1e921-22 fra sindssygehospitalet ved Århus. Mængden af madaffald per person er beregnet.

 

Kasse 089

20160704091531_00001.jpg 20160704091531_00002.jpg 20160704091531_00003.jpg 20160704091531_00004.jpg 20160704091531_00005.jpg
20160704091531_00006.jpg 20160704091531_00007.jpg