089- 085-088 - 1922-23

 

Mpr nr. A089085
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Forplejningsdagens antal i april kvartal 1922. Desuden forplejningsudgifternes totalbeløb i kvartalet samt en Beregnet udgift pr. person pr. dag. Oplysningerne gælder for sindssygehospitalerne ved Middelfart, Nykøbing Slælland, Viborg og Vordingborg.

Mpr nr. A089086
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Forplejningsdagens antal i april kvartal 1922. Udgift under konto 9. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt udgiften pr. dag pr. rersom. Mængden af madaffald i kvartalet totalt og pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089087
Dato : 1922
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 30. juni 1922.

Mpr nr. A089088
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage i januar kvartal 1922 fordelt på patienter og funktionærer samt fordelt på de tre forplejningsklasser. Udgifter under konto 9. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt daglig. Madaffaldets størrelse i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

 

Kasse 089

20160704091702_00001.jpg 20160704091702_00002.jpg 20160704091702_00003.jpg 20160704091702_00004.jpg 20160704091702_00005.jpg
20160704091702_00006.jpg 20160704091702_00007.jpg 20160704091702_00008.jpg