089- 089-092 - 1922-23

 

Mpr nr. A089089
Dato : 19220318
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Direktoratets bestemmer herved, at den indberretning angående bespisningen, som hospitalet indsender hvert kvartal, indtil videre kun skal indeholde oplysning om de anvendte middagsretter og den gennemsnitlige daglige udgift pr forplejet. Endvidere ønsker direktoratet særskilt inberetning pr. kvartal indeholdende oplysning om forplejningsdagenes antal, den gennemsnitlige daglige udgift pr. forplejet, mængden af madaffald og madaffaldets omfang pr. forplejet pr. dag.

Mpr nr. A089090
Dato : 19220620
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Direktoratet indskærper i et brev til sindssygehospitalet ved Århus, at der skal vises omtanke ved rekvisition af mad fra køkkenet, således at der ikke er mere, end patienterne kan spise, idet, jvf. vedlagte bilag, er der en større mngde madaffald i Århus end i Viborg.

Mpr nr. A089091
Dato : 19220317
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Direktoratet anmoder direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om at indsende til Christianshavns Straffeanstalt et eksemplar af de benyttede beklædninggsgenstande til patienter og funktionærer.

Mpr nr. A089092
Dato : 192203
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Direktoratet anmoder om en række oplysninger vedrørende anvendelsen af købet af margarine, da det overvejes at gøre samlet indkøb af det til sindssygehospitalerne. Følgelig må der ikke uden godkendelse indgåes nye kontrakter om levering.

 

Kasse 089

20160704093308_00001.jpg 20160704093308_00002.jpg 20160704093308_00003.jpg 20160704093308_00004.jpg 20160704093308_00005.jpg
20160704093308_00006.jpg 20160704093308_00007.jpg 20160704093308_00008.jpg 20160704093308_00009.jpg 20160704093308_00010.jpg
20160704093308_00011.jpg 20160704093308_00012.jpg 20160704093308_00013.jpg