089- 093-096 - 1922-23

 

Mpr nr. A089093
Dato : 19220314
Forfatter:Krarup, overlæge
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeuddannelse. Som resultat af en forhandling mellem direktoratet, sundhedsstyrelsen og repræsentanter for Dansk sygeplejeråd samt overlæge Krarup er der vedtaget et forslag vedrørende fordeling af sygeplejeelever til de forskellige sindssygehospitaler. Forslaget beskrives i brevet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra direktoratet.

Mpr nr. A089094
Dato : 19221117
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeuddannelse. Direktoratet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at tilgangen af elever til supplerende uddannelse i sindssygepleje er tilfredstillende, hvorfor der ikke for overlægernes vedkommende fantes anledning til at træffe yderligere foranstaltninger.

Mpr nr. A089095
Dato : 19220320
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeuddannelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer på direktoratets skrivelser angående en nyordning af rekutteringen af sygeplejeelever til sindssygehospitalerne.

Mpr nr. A089096
Dato : 19220314
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Dirktoratet udbeder sig oversigter over det normerede plejepersonale ved begyndelsen af finansåret 1922-23. Oversigterne skal specifiseres på kvinde- og mandaside og på afdelingsarter. Oversigterne medfølger.

 

Kasse 089

20160704093600_00001.jpg 20160704093600_00002.jpg 20160704093600_00003.jpg 20160704093600_00004.jpg 20160704093600_00005.jpg
20160704093600_00006.jpg 20160704093600_00007.jpg 20160704093600_00008.jpg 20160704093600_00009.jpg 20160704093600_00010.jpg
20160704093600_00011.jpg 20160704093600_00012.jpg 20160704093600_00013.jpg 20160704093600_00014.jpg 20160704093600_00015.jpg