089- 100-102 - 1922-23

 

Mpr nr. A089100
Dato : 19220308
Forfatter:Nielsen, Jens, Patient, fhv husmand
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patintbetaling. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet for statens sindssygehospitaler angående en sag om en tidligere patients arbejde på hospitalet. Det drejer sig om fhv. husmand Jens Niensen som har klaget til hospitalet over den beskedne aflønning, som han har modtaget for det arbejde, han udførte, da han var patient på hospitalet. Hospitalet har opfordret ham til at anke sagen til direktoratet, og skrivelsen fremkommer som kommentar til denne ankesag.

Mpr nr. A089101
Dato : 19220518
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Direktionen for statens sindssygehospitaler meddeler, at der ikke kan ydes den tidliger patient Jens Nielsen ekstra betaling for det arbejde han i sin tid udførte på hospitalet.

Mpr nr. A089102
Dato : 19220327
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Gartneri. Driftsplan for køkkenhaven ved Sindssygehospitalet ved Århus i 1922-23.

 

Kasse 089

20160704094236_00001.jpg 20160704094236_00002.jpg 20160704094236_00003.jpg 20160704094236_00004.jpg 20160704094236_00005.jpg
20160704094236_00006.jpg 20160704094236_00007.jpg 20160704094236_00008.jpg 20160704094236_00009.jpg 20160704094236_00010.jpg
20160704094236_00011.jpg 20160704094236_00012.jpg 20160704094236_00013.jpg 20160704094236_00014.jpg 20160704094236_00015.jpg
20160704094236_00016.jpg 20160704094236_00017.jpg 20160704094236_00018.jpg 20160704094236_00019.jpg