089- 107-110 - 1922-23

 

Mpr nr. A089107
Dato : 19220327
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Gartneri. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af gartneriet ved sindssygehospitalet i 1922-23.

Mpr nr. A089108
Dato : 19220302
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Kontrakter. Direktoratet udbeder sig afskrifter af gældende kontrakter, som af direktionen måtte være indgåede med hensyn til arbejdsydelser og leverancer til sindssygehospitalet. Direktionen svarer, at leverandørers forpligtigelser ikke er ordnet ved kontrakt, og at der heller ikke er afholdt licitationer siden krigstidens begyndelse.

Mpr nr. A089109
Dato : 19220302
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Skov. Direktoratet ønsker oplyst, hvorvidt sindssygehospitalets skovareal er undergivet forstmæssig tilsyn, og i bekræftende fald af hvem. Hospitalet svarer, at skovarealet ikke hidtil har været underkastet tilsyn.

Mpr nr. A089110
Dato : 19220520
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Skov. Justitsministeriet har skrevet til landbrugsministeriet, at dette skal foranledige et forstmæssigt tilsyn med sindssygehospitalets skovareal af landbrugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Århus amt.

 

Kasse 089

20160704094843_00001.jpg 20160704094843_00002.jpg 20160704094843_00003.jpg 20160704094843_00004.jpg 20160704094843_00005.jpg
20160704094843_00006.jpg 20160704094843_00007.jpg 20160704094843_00008.jpg