089- 111-115 - 1922-23

 

Mpr nr. A089111
Dato : 19220603
Forfatter:Weismann, direktør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Skov. Fra landbrugsministeriet har direktoratet via justitsministeriet fået meddelese om, at tilsynet med sindssygehospitalets skovareal er overdraget til landbrugsministeriet tilsynsførende med de private skove i Århus amt direktør Weismann, Ry station.

Mpr nr. A089112
Dato : 19221211
Forfatter:Weismann, direktør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Skov. Ved hoslagt at dende direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en afskrift af den indberetning, som direktør Weismann har indsendt til landbrugsministeriet vedrørende sindssygehospitalets skovareal, meddelser direktoratet, at driften af skovarealet bør anlægges i overensstemmelse hermed. Næste tilsyn vil finde sted om 5 år.

Mpr nr. A089113
Dato : 19220405
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Justitsministeriet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet til at anvende 300 kr til bekæmpelse af rotter på hospitalet.

Mpr nr. A089114
Dato : 19220301
Forfatter:Laboratorium, Bakteriologisk
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Bakteriologisk Laboratorium tilbyder sindssygehospitalet at udrydde rotter for det af ministeriet bevilgede beløb på 300 kr.

Mpr nr. A089115
Dato : 19230416
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Indenrigsministeriet har anmodet finansministeriet om forventet tillægsbevilling at anvise beløbet 300 kr til rottebekæmpelse på sindssygehospitalet ved Århus.

 

Kasse 089

20160704095029_00001.jpg 20160704095029_00002.jpg 20160704095029_00003.jpg 20160704095029_00004.jpg 20160704095029_00005.jpg
20160704095029_00006.jpg 20160704095029_00007.jpg 20160704095029_00008.jpg