089- 116-120 - 1922-23

 

Mpr nr. A089116
Dato : 19220622
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver til direktionen for sindssygehospitalet vedrørende aflønningen for sygeplejersker under uddannelse i sindssygepleje.

Mpr nr. A089117
Dato : 19220626
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler at det efter forhandling med Dansk Sygeplejeråd sætter den nye lønordning for sygeplejersker under uddannelse i sindssygepleje i kraft pr. 1 juli.

Mpr nr. A089118
Dato : 19220712
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler at de under uddannelse i sindssygepleje værende sygeplejersker opretholder den ved antagelsen anførte lønning indtil uddannelsesperiodens udløb.

Mpr nr. A089119
Dato : 19220809
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Direktoratet for statens sindssygehospitaler giver sindssygehospitalet ved Århus tilladese til at ombytte plejere og plejersker med afdelingspiger ved tjenesteledighed blandt plejere ogplejersker.

Mpr nr. A089120
Dato : 19220408
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har foreslået direktoratet, at de i under uddannelse værende sygeplejersker tildeles en lavere løn end de fast ansatte sygeplejersker, da de ikke kan yde den samme arbejdsindsats. Sagen har været forelagt Sundhedsstyrelsen, og denne har godkendt, at der foretages en sådan løndifferentiering. Direktoratet spørger om hvilken løn, hospitalet ville finde passende.

 

Kasse 089

20160704095209_00001.jpg 20160704095209_00002.jpg 20160704095209_00003.jpg 20160704095209_00004.jpg 20160704095209_00005.jpg
20160704095209_00006.jpg 20160704095209_00007.jpg 20160704095209_00008.jpg