089- 121-123 - 1922-23

 

Mpr nr. A089121
Dato : 19220419
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I anledning af forslaget om at give de under uddannelse værende sygeplejersker en lavere løn end de øvrige sygeplejersker udtaler direktionen for sindssygehospitalet sig om lønspørgsmålet i et brev til direktoratet.

Mpr nr. A089122
Dato : 1922
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Oversigt over personalet på de forskellige afdelinger og arbejdstider.

Mpr nr. A089123
Dato : 19220425
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Direktionen sender hermed en ansøgning til direktoratet for statens sindssygehospitaler om at måtte ansætte 11 ekstra plejeelever. Ansøgningen begrundes i øget patientantal. Forskellige ordninger af personalets lønninger beskrives, og den deraf følgende totale lønudgift for hospitalet.

 

Kasse 089

20160704095359_00001.jpg 20160704095359_00002.jpg 20160704095359_00003.jpg 20160704095359_00004.jpg 20160704095359_00005.jpg
20160704095359_00006.jpg 20160704095359_00007.jpg 20160704095359_00008.jpg 20160704095359_00009.jpg 20160704095359_00010.jpg
20160704095359_00011.jpg 20160704095359_00012.jpg 20160704095359_00013.jpg 20160704095359_00014.jpg 20160704095359_00015.jpg
20160704095359_00016.jpg 20160704095359_00017.jpg