089- 124-127 - 1922-23

 

Mpr nr. A089124
Dato : 19220313
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Direktionen skriver til justitsministeriet angående nogle ønskede omordninger af plejepersonalet. Hospitalet ønsker flere sygeplejersker, portører og gangpigger på bekostning af færre plejere og plejersker. Denne personaleændring skal gennemføres i forbindelse med naturlig afgang af plejere og plejersker. Der kan i denne forbindelse ske en personaleforøgelsen uden at overskride lønbudgettet, idet portører og gangpiger har lavere lønninger end plejere og plejersker. En sådan personaleudvidelse er ønskelig, da patientantallet er blevet forøget.

Mpr nr. A089125
Dato : 19220411
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Hospitalet har ansøgt direktoratet om, at måtte ansætte afdelingspiger og evt. portører ved tjenstelighed blandt plejepersonalet. Direktoratet svarer, at nedsættelse af antallet af plejere og plejersker ikke må føres så vidt, at indførelsse af en ny funktionærklasse portører bliver nødvendig. Endvidere kan besparelser på kontoen for tjenestemandslønninger ikke anvendes til aflønning af afdelingspiger.

Mpr nr. A089126
Dato : 19220225
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratetfor statens sindssygehospitaler skriver angående tildelingen af dyrtidstillæg til samlevende ægtefæller der begge er berettigede til et sådant tillæg.

Mpr nr. A089127
Dato : 19220301
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Vikarer. Direktoratet for statens sindssygehospitaler udtaler sig om spørgsmålet, hvornår der skal betales vikar for funktionærer, der er midlertidigt borte fra tjenesten.

 

Kasse 089

20160704095712_00001.jpg 20160704095712_00002.jpg 20160704095712_00003.jpg 20160704095712_00004.jpg 20160704095712_00005.jpg
20160704095712_00006.jpg 20160704095712_00007.jpg 20160704095712_00008.jpg 20160704095712_00009.jpg 20160704095712_00010.jpg
20160704095712_00011.jpg 20160704095712_00012.jpg 20160704095712_00013.jpg