089- 128-130 - 1922-23

 

Mpr nr. A089128
Dato : 192203 Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Korrespondance mellem direktoratet og sindssygehospitalet angående evt. tjenestedragt til de under uddannelse værende sygeplejersker. Direktoratet bestemmer, at sygeplejerskerne skal have udleveret tre kjoler og forklæder efter behov.

Mpr nr. A089129
Dato : 192202
Forfatter:Jensen, C, inspektør for de kongelige lysthaver
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug Tekst: Beplantning. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har skrevet til justitsministeriet om at få en sagkyndig til hospitalet for sammen med gartneren at planlægge omlægninger af beplantningen i gårde og park ved hospitalet. Direktioratet meddeler i denne forbindelse, at det har anmodet inspektør for de kongelige lysthaver C. Jensen om at udføre dette hverv.

Mpr nr. A089130
Dato : 19220328
Forfatter:Jensen, C, haveinspektør Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Beplantning. Haveinspektør C. Jensen har udfærdiget denne raport om beplantning omkring sindssygehospitalet ved Århus. Der gives forslag til forbedringer samt et overslag over udgifterne til planter.

 

Kasse 089

20160705083026_00001.jpg 20160705083026_00002.jpg 20160705083026_00003.jpg 20160705083026_00004.jpg 20160705083026_00005.jpg
20160705083026_00006.jpg 20160705083026_00007.jpg 20160705083026_00008.jpg 20160705083026_00009.jpg 20160705083026_00010.jpg
20160705083026_00011.jpg 20160705083026_00012.jpg 20160705083026_00013.jpg 20160705083026_00014.jpg 20160705083026_00015.jpg
20160705083026_00016.jpg 20160705083026_00017.jpg 20160705083026_00018.jpg 20160705083026_00019.jpg 20160705083026_00020.jpg
20160705083026_00021.jpg 20160705083026_00022.jpg 20160705083026_00023.jpg 20160705083026_00024.jpg