089- 131-135 - 1922-23

 

Mpr nr. A089131
Dato : 19220406
Forfatter:Hastrup, O Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Beplantning. O Hastrup kommenterer haveinspektør C. Jensens rapport om beplantningen ved sindssygehospitalet i et brev til direktionen.

Mpr nr. A089132
Dato : 19220407
Forfatter:Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Beplantning. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående den rapport, som haveinspektør C. Jensen har afgivet vedrørende beplantningen af have, park og gårde ved hospitalet, og efter at have læst gartnerens kommentarer hertil. I brevet anmodes der om at få en bevilling på ialt 1200 kr til indkøb af planter.

Mpr nr. A089133
Dato : 19220504
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Beplantning. Efter ansøgning af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus bevilger justitsministeriet herved beløbet 1200 kr fordelt ligeligt over tre år til regulering af beplantning omkring hospitalet.

Mpr nr. A089134
Dato : 19220516
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale.Almindelige regler for antagelse af elever og for ansættelse i tjenestemandsstillinger undenfor lægepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Følgebrev vedlagt.

Mpr nr. A089135
Dato : 19221116
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Elever. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver som svar på en forespøgsel angående punterne 1,2 og 11,3 i Almindelige regler for antagelse af elever og ansættelse i tjenestemandsstillinger udenfor lægepersonalet ved statens sindssygehospitaler.

 

Kasse 089

20160705083555_00001.jpg 20160705083555_00002.jpg 20160705083555_00003.jpg 20160705083555_00004.jpg 20160705083555_00005.jpg
20160705083555_00006.jpg 20160705083555_00007.jpg 20160705083555_00008.jpg 20160705083555_00009.jpg 20160705083555_00010.jpg
20160705083555_00011.jpg