089- 139-143 - 1922-23

 

Mpr. nr. A089139
: ingen tekst

Mpr nr. A089140
Dato : 19220215
Forfatter:Gjerrild, Weilbye, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. læge Weilbye Gjerrild skriver til overlægen angående forholdenne på Dalstrup Plejecentral. Der rapporteres om et enkelt influenzatilfælde. Endvidere nævnes et ønske fra en tidligere plejer om at få nogle patienter i familiepleje. Overlægen svarer den 21 februar 1922. Han har principielt intet mod den nævnte familiplejeordning, hvis forholdende er i orden.

Mpr nr. A089141
Dato : 19220216
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet meddeler via direktoratet, hvilket dyrtidstillæg der skal ydes de forskellige lønmodtagere.

Mpr nr. A089142
Dato : 19220830
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet meddeler via direktoratet, hvilke dyrtidstillæg der skal ydes de forskellige lønmodtagere ved hospitalet.

Mpr nr. A089143
Dato : 19220901
Forfatter:Nielsen, Marie Mathea, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Erklæring. Sygeplejersken Marie Mathea Nielsen har underskrevet en trykt erklæring om at hun på ære og samvittighed og med trofasthed og nidkærhed vil opfylde de tjensteligter, der påhviler hende som statstjenestemand.

 

Kasse 089

20160705084341_00001.jpg 20160705084341_00002.jpg 20160705084341_00003.jpg 20160705084341_00004.jpg 20160705084341_00005.jpg
20160705084341_00006.jpg 20160705084341_00007.jpg 20160705084341_00008.jpg