089- 144-148 - 1922-23

 

Mpr nr. A089144
Dato : 19230117
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Madindkøbspriser. Direktoratet bemærker, at sindssygehospitalet ved Århus har indkøbt en række madvarer til for høje priser sammenlignet med de øvrige hospitaler. Der bringes en sammenlignende oversigt over priserne for en række varer.

Mpr nr. A089145
Dato : 19220214
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratet meddeler, at sindssygehospitalet ved Århus har haft den højeste gennemsnitsudgift pr. forplejningsdag af alle hospitalerne. Der bringes en sammenlignende oversigt over priserne på en række vare. Specielt nævnes, at Århus hospitalet har givet en overpris på 7 øre pr. kg. hugget sukker. Hospitalet svarer, at grunden til den høje pris på hugget sukker, at der er leveret fineste kvalitet. Nu købes en billigere sort.

Mpr nr. A089146
Dato : 19230317
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratet knytter bemærkninger til den prisindberetning, som det har modtaget fra sindssygehospitalet ved Århus. Det drejer sig om ildtændere, maltkaffe, kartoffelmel og ost, hvor direktoratet mener, at der kan spares penge ved billigere indkøb. Direktoratet udbeder sig hospitalets kommentar hertil.

Mpr nr. A089147
Dato : 19230324
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Besparelser. Forvalter A. Lund kommenterer direktoratets skrivelse af 17. marts. Vedrørende ildtændere oplyser han, at man har forsøgt at fremstille dem selv, men har opgivet det på grund af brandfaren. Mht. kaffen har man på hospitalet i en periode forhøjet indholdet af kaffe med 10% på grund af stadige klager over kvaliteten. Nu vil man vende tilbage til den på hospitalerne gængse blanding. Mht. kartoffelmelet vil man forsøge at købe billigere kvalitet. Mht. prisen på ost er det den af mejeriet til forhandlere ansatte pris.

Mpr nr. A089148
Dato : 19220408
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratet meddeler, at det efter gennemgangen af prisindberetningerne har konstateret, at sindssygehospitalet ved Århus har indkøbt en række varer til for høje priser sammenlignet med de øvrige hospitaler. Der er en prisliste, som den ser ud for de øvrige hospitalers vedkommende. Hvis hospitalet ikke kan opnå disse priser ved de hidtidige leverandører, skal man søge at finde andre leverandører.

 

Kasse 089

20160705084536_00001.jpg 20160705084536_00002.jpg 20160705084536_00003.jpg 20160705084536_00004.jpg 20160705084536_00005.jpg
20160705084536_00006.jpg 20160705084536_00007.jpg