089- 151-155 - 1922-23

 

Mpr nr. A089151
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Røntgenundersøgelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger Århus Amtssygehus om at måtte få røntgenundersøgt et antal patienter til samme betaling som andre patienter fra amtet. Bestyrelsen for amtssygehuset svarer, at de vil imødekomme ansøgningen. Overlægen skriver så til amtssygehuset for af forberede dette på modtagelsen af de sindssyge patienter.

Mpr nr. A089152
Dato : 19220208
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Jernbane. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående den projekterede jernbane over hospitalets grund Direktionen knytter sine kommentarer til projektet, samt forklarer, hvilke betingelser for gennemførelen hospitalet vil stille.

Mpr nr. A089153
Dato : 19220224
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Jernbane. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. hvilke skridt dette har taget for at fremme hospitalets sag i forbindelse med projektet for en jernbane over hospitalets grund.

Mpr nr. A089154
Dato : 19220203
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patintbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en sag, hvor en tidligere uformuende patient er kommet til penge gennem arv. I så falde skal betalingen for opholdet hæves indtil kapitalen er opbrugt.

Mpr nr. A089155
Dato : 19220207
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående et andrangende fra overplejersker og sygeplejersker om at får ferien forlænget til 6 uger årligt. Direktionen anbefaler dette.

 

Kasse 089

20160705085118_00001.jpg 20160705085118_00002.jpg 20160705085118_00003.jpg 20160705085118_00004.jpg 20160705085118_00005.jpg
20160705085118_00006.jpg 20160705085118_00007.jpg 20160705085118_00008.jpg 20160705085118_00009.jpg 20160705085118_00010.jpg
20160705085118_00011.jpg