089- 161-164 - 1922-23

 

Mpr nr. A089161
Dato : 19220126
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Bøger. Overlægen meddeler, at der ikke på hospitalet er blevet trykt noget af den art, hvoraf indsendelse til bibliotekerne er påbudt.

Mpr nr. A089162
Dato : 19220125
Forfatter:Johansen, J J, værkstedslederassistent
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Værksted. Direktoratet meddeler sindssygehospitalet ved Århus, at der gives værkstedslederassistent J. J. Johansen tilladelse til at studere arbejdsvirksomheden på en række straffeanstalter efter dennes tidligere ytrede ønske.

Mpr nr. A089163
Dato : 19220215
Forfatter:Stilling, Elfrida Astrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Anættelse Dansk Sygeplejeråd ansøger om at få sygeplejerske Astrid Elfrida Stilling ansat i en uddanelsesstilling på sindssygehospitalet ved Risskov. Overlægen meddeler kontoret, at hun er ansat for et halvt år fra den 15. februar 1922.

Mpr nr. A089164
Dato : 19221020
Forfatter:Sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Dansk Sygeplejeråd ansøger om at få fire sygeplejersker ansat i uddannelsesstillinger på sindssygehospitalet ved Århus. Overlægen meddeler kontoret, at de alle fire er ansat på prøve fra 1. februar og et halvt år frem.

 

Kasse 089

20160705091226_00001.jpg 20160705091226_00002.jpg 20160705091226_00003.jpg 20160705091226_00004.jpg 20160705091226_00005.jpg
20160705091226_00006.jpg 20160705091226_00007.jpg 20160705091226_00008.jpg 20160705091226_00009.jpg 20160705091226_00010.jpg
20160705091226_00011.jpg