089- 165-169 - 1922-23

 

Mpr nr. A089165
Dato : 19220114
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Direktoratet skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående ansættelsen af Råhauge Askgård i en stilling som konstitueret gartnerassistent.

Mpr nr. A089166
Dato : 19220127
Forfatter:anlægsgartner, Askgård Råhauge
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til anlægsgartner Råhauge Askgård, at han er antaget for tiden frem til 1. oktober. Han vil senere få lønnen oplyst.

Mpr nr. A089167
Dato : 19220128
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus spørger direktoratet om, efter hvilke regler den konstituerede gartnerassistent Råhauge Askgård skal aflønnes.

Mpr nr. A089168
Dato : 19220129
Forfatter:Aksgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Gartner Råhauge Askgård takker for ansættelsen som konstitueret gartner assistent på sindssygehospitalet ved Århus, og meddeler, at han kan tiltræde i løbet af den første uge i februar.

Mpr nr. A089169
Dato : 19220130
Forfatter:Askgård, Råhauge, konstitueret gartner
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at gartner Råhauge Askgård kun kan ansættes i stillingen ved konstitution og ikke som foreslået på prøve, da det drejer sig om en midlertidig vakance.

 

Kasse 089

20160705091436_00001.jpg 20160705091436_00002.jpg 20160705091436_00003.jpg 20160705091436_00004.jpg 20160705091436_00005.jpg
20160705091436_00006.jpg 20160705091436_00007.jpg