089- 170-174 - 1922-23

 

Mpr nr. A089170
Dato : 19220202
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartner
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler gartner Råhauge Askgård, efter hvilke regler han vil blive aflønnet i konstitutionstiden, og spørger om hvorvidt han kan tiltræde disse betingelser.

Mpr nr. A089171
Dato : 19220210
Forfatter:Askgård, Råhauge, konstitueret gartner
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Gartner Råhauge Askgård skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, og meddeler i brevet, at han ikke kan gå ind på de tilbudte lønvilkår i konstitutionstiden.

Mpr nr. A089172
Dato : 19220215
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående aflønningen af gartner Råhauge Askgård, som er ansat i en midlertidig stilling som gartneriassistent. Det anbefales at give ham den normale grundløn plus de forskellige tillæg. Hvilket er mere, end han er berettiget som midlertidig ansat.

Mpr nr. A089173
Dato : 19220221
Forfatter:Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Direktioratet spørger om, hvorvidt den konstitiuerede gartnerassistent Råhauge Askgård er gift, og hvilken løn samt emolumenter, der er ydet ham. Hopitalet svarer.

Mpr nr. A089174
Dato : 19220227
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet meddeler hospitalet, hvilken løn den konstituerede gartneriassistent Råhauge Askgård er berettiget til at modtage.

 

Kasse 089

20160705091557_00001.jpg 20160705091557_00002.jpg 20160705091557_00003.jpg 20160705091557_00004.jpg 20160705091557_00005.jpg
20160705091557_00006.jpg 20160705091557_00007.jpg 20160705091557_00008.jpg 20160705091557_00009.jpg