089- 175-178 - 1922-23

 

Mpr nr. A089175
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående stedtillæget, som skal ydes den konstituerede gartneriasistent Råhauge Askgård, jvf. direktoratets skrivelse vedrørende lønnens størrelse. Dette menes beregnet forkert af direktoratet, hvilket dette bekræfter ved at sende et brev med den rigtige beløbsstørrelse.

Mpr nr. A089176
Dato : 19220929
Forfatter:Råhauge, Olaf, statstjenestemand
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Olaf Råhauge Askgård har underskrevet en erklæring i forbindelse med sin ansættelse som statstjenestemand ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089177
Dato : 19241125
Forfatter:Askgård, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Anbefaling. Overlægen udtrykker sin anbefaling af gartnerassistent Askgård for hans arbejde på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089178
Dato : 19220314
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående befordringsforholdende til og fra plejeanstalten Råmosegård. Kørselsbeholvet ønskes dækket af et automobil, og udgifterne i forbindelse med anskaffelse og drift heraf opregnes. Endvidere ønskes befordringsgodtgørelseen til forstanderinde Råhauge sat op.

 

Kasse 089

20160705091748_00001.jpg 20160705091748_00002.jpg 20160705091748_00003.jpg 20160705091748_00004.jpg 20160705091748_00005.jpg
20160705091748_00006.jpg 20160705091748_00007.jpg 20160705091748_00008.jpg 20160705091748_00009.jpg 20160705091748_00010.jpg