089- 188-191 - 1922-23

 

Mpr nr. A089188
Dato : 1922
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Kørsels- og transportudgifter ved plejeanstalten Råmosegård i året 1920-21.

Mpr nr. A089189
Dato : 19220118
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Venteliste. Brev fra direktoratet, hvor det forklares, hvordan hospitalets venteliste på patienter skal føres under henvisning til vedlagte blanketter. Der er kartotekskort over mandlige og kvindlige personer på venteliste, blanketter til meddelelse af optagelse på venteliste samt forespørgseler om, hvorvidt man fotsat ønsker at være opført på ventelisten. Endvidere er der et indberetningsskema for hospitalet som helhed vedrørende pladsforholdene, begæringer om optagelse, samt ventetiden for di i månedens løb optagne.

Mpr nr. A089190
Dato : 19230702
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indberetning. Direktoratet anmoder hospitalet om at indsende oplysninger om, hvilke af de på venteliste opførte personer, der måtte være udgåede af listen eller indkaldt til optagelse på hospitalet. Disse oplysninger tilbagesendes den 3. juli 1923.

Mpr nr. A089191
Dato : 1922
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Skema over en række patienter optaget fra venteliste med specifikation over opholdssted inden indlæggelsen. fødselsdato og tidspunkter for indkaldelse og indlæggelse.

 

Kasse 089

20160705092339_00001.jpg 20160705092339_00002.jpg 20160705092339_00003.jpg 20160705092339_00004.jpg 20160705092339_00005.jpg
20160705092339_00006.jpg 20160705092339_00007.jpg 20160705092339_00008.jpg 20160705092339_00009.jpg 20160705092339_00010.jpg
20160705092339_00011.jpg 20160705092339_00012.jpg 20160705092339_00013.jpg 20160705092339_00014.jpg