089- 203-207 - 1922-23

 

Mpr nr. A089203
Dato : 19220126
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Direktoratet meddeleer, at hvis der i forbindelse med optagelsen af en person på venteliste er sket en fejltagelse mht. det landområde, som hører ind under det pågældende sindssygehospital, skal denne fejl meddeles personen, inden denne optages på venteliste.

Mpr nr. A089204
Dato : 19230123
Emnegruppe: Administration
Tekst: Blanketter. Direktionen bestiller en række forskellige blanketter til levering fra Nyborg Straffeanstalt.

Mpr nr. A089205
Dato : 19220121
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Vedligeholdelse. Direktoratet meddeler hospitalet, at der ikke uden direktoratets samtykke kan afholdes udgifter i forbindelse med bygningerne ud over almindelig vedligeholdelsesarbejder, nødarbejder dog undtaget, med hensyn til hvilke der snarest efter deres påbeybndelse vil være at sende indberetning til direktoretet ledsaget af et overslag over omkostningerne ved deres iværksættelse.

Mpr nr. A089206
Dato : 19220120
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Grundarealer. Direktoratet beder om oplysninger mht. det til sindssygehospitalet hørende jordareals størrelse og dets fordeling på anvendelse. Hospitalet svarer den 3. februar.

Mpr nr. A089207
Dato : 19220120
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie. Direktoratet ønsker oplyst, hvilke regler hospitalet benytter sig af ved tildeling af ferie til de ansatte herunder tyendet. Hospitalet svarer herpå.

 

Kasse 089

20160711091143_00001.jpg 20160711091143_00002.jpg 20160711091143_00003.jpg 20160711091143_00004.jpg 20160711091143_00005.jpg
20160711091143_00006.jpg 20160711091143_00007.jpg 20160711091143_00008.jpg