089- 212-215 - 1922-23

 

Mpr nr. A089212
Dato : 19220314
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Tøj. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange beklædnings- og sengerekvisitter der findes pr. patient, samt om hvorvidt dette antal kan indskrænkes. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089213
Dato : 19220114
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Porto. Direktoratet ønsker at få oplyst, hvilken praksis hospitalet følger ved betaling af porto for patienternes korrespondance. Endvidere ønskes oplyst, hvor stort et beløb det drejer sig om.

Mpr nr. A089214
Dato : 1922
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Porto. Direktionen for sindssygehospitalet svarer på en forespørgsel fra direktoratet vedrørende udlæg til porto fro 3. klasses patienter på hospitalet. Hospitalet anslår, hvor stort et beløb, det ville dreje sig om, hvis alle portoudgifter skulle bestales herfra.

Mpr nr. A089215
Dato : 19220310
Emnegruppe: patientforhold
Tekst: Porto. Direktoratet meddeler, at udlæg til porto for breve fra patienterne skal betales af de personer eller institutioner, for hvis regning den enkelte patient er indlagt. Det samme gælder tjenstlige skrivelser, medmindre patienten er indlagt for det offentliges regning.

 

Kasse 089

20160711091503_00001.jpg 20160711091503_00002.jpg 20160711091503_00003.jpg 20160711091503_00004.jpg 20160711091503_00005.jpg
20160711091503_00006.jpg 20160711091503_00007.jpg 20160711091503_00008.jpg 20160711091503_00009.jpg 20160711091503_00010.jpg
20160711091503_00011.jpg