089- 216-220 - 1922-23

 

Mpr nr. A089216
Dato : 19220415
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til Råmosegård angående porto for patienternes korrespondance. For fremtiden skal der føres særskilt regnskab for den enkelte patient, således at rette vedkommende kan betale sin andel af portoen.

Mpr nr. A089217
Dato : 19261118
Forfatter:Laursen, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Porto. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønsker 4 gange om året meddelse fra Råmosegård angående portoudgifter for hver enkelt patient og det samlede beløb, og desuden portoudlæg til tjenstlige forsendelser medrørende for offentlig regning indlagte patienter. Når desse meddelelser indsendes i kvitteret stand, vil udgifterne blive refunderet af hospitalet. Læge Laursen svarer på brevet, idet han refererer den metode til egnskab med portoudgifterne, som han hidtil har benyttet. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089218
Dato : 19211214
Forfatter:Telefon, Jysk
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Jysk Telefon meddeler sindssygehospitalet, at dettes telefoner er benyttet med mere end forudsat ved fastlæggelsen af abonnmentstaksterne. Følgelig sættes taksterne op fra og med 1. januar 1922.

Mpr nr. A089219
Dato : 19220113
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange fritelefoner, der er tilstået tjenestemænd ved hospitalet, og bekostningerne ved disse fritelefoner.

Mpr nr. A089220
Dato : 19220123
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Jysk Telefon meddeler hospitalet en specificeret oversigt over betalingerne for telefonanlægget ved hospitalet. Endvidere gives tilbud på udvidelse af abonnementet.

 

Kasse 089

20160711091703_00001.jpg 20160711091703_00002.jpg 20160711091703_00003.jpg 20160711091703_00004.jpg 20160711091703_00005.jpg
20160711091703_00006.jpg 20160711091703_00007.jpg 20160711091703_00008.jpg 20160711091703_00009.jpg