089- 233-236 - 1922-23

 

Mpr nr. A089233
Dato : 19220328
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Brev fra direktoratet til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus vedlagt en forsendelse af Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler til ovrlægens orientering.

Mpr nr. A089234
Dato : 19220401
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Som svar på direktoratets skrivelse af 23. marts meddeler hospitalet at der vil findes anvendelse af ca 110 eksemplarer af Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089235
Dato : 19220626
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Afsendelsesblanket fra Nyborg straffeanstalt angående 150 stk instruks til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089236
Dato : 19220901
Forfatter:plejepersonales forbund, Dansk
Emnegruppe: Revision Tekst: Instruks. Kommentarer til instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Dansk plejepersonale forbunds bemærkninger hertil kommenteres af overlægen i et brev til direktoratet.

 

Kasse 089

20160711092950_00001.jpg 20160711092950_00002.jpg 20160711092950_00003.jpg 20160711092950_00004.jpg 20160711092950_00005.jpg
20160711092950_00006.jpg 20160711092950_00007.jpg 20160711092950_00008.jpg