089- 237-241 - 1922-23

 

Mpr nr. A089237
Dato : 19220815
Forfatter:plejepersonales forbund8, Dansk
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Dansk plejepersonales forbund kommenterer Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler i et brev til direktoratet.

Mpr nr. A089238
Dato : 19221125
Forfatter:plejepersonales forbund, Dansk
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Direktoratet underretter hospitalet om, at det ikke for øjeblikket vil efterkomme de af Dansk plejepersonales forbund foreslåede ændringer til Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089239
Dato : 19230124
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Overlægen for sindssygehospitalet underretter det ledende personale om, at plejepersonalet, der forlader hospitalet, inden afrejse på kontoret skal aflevere det dem udleverede eksemplar af almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089240
Dato : 19230915
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Hospitalet bestiller 50 eksemplarer af Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler hos nyborg Straffeanstalt.

Mpr nr. A089241
Dato : 19230917
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Overlægen skriver til overplejersker og overplejere om, at nyansatte skal mod kvittering have udleveret et eksemplar af Alminidelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Eksemplaret skal leveres tilbage, når de forlader hospitalet. Instruksen fås på kontoret, som i god tid skal vide behovet herfor.

 

Kasse 089

20160711093121_00001.jpg 20160711093121_00002.jpg 20160711093121_00003.jpg 20160711093121_00004.jpg 20160711093121_00005.jpg
20160711093121_00006.jpg