089- 242-245 - 1922-23

 

Mpr nr. A089242
Dato : 19230918
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. De på Nyborg Straffeanstalt bestilte eksemplarer af Alminidelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler er i stedet leveret fra direktoratet, da dette af straffeanstalten havde modtaget resten af oplag. Dette meddeles dels fra Nyborg straffeanstalt dels fra direktoratet til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089243
Dato : 19240604
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet for at få oplyst, hvor mange eksemplarer af almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler hospitalet vil finde anvendelse for, da et nyt oplag heraf er ved at gå i trykken på Nyborg straffeanstalt. Hospitalet svarer, at det har behov for 100 eksemplarer til dækning af forbruget i et par år.

Mpr nr. A089244
Dato : 19240607
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Direktoratetmeddeler hospitalet, hvor mange eksemplarer af instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler der er bestilt til de enkelte hospitaler på Nyborg straffeanstalt mod direkte afregning med det enkelte hospital.

Mpr nr. A089245
Dato : 19230219
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Direktoratet tilsender direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en oversigt over hospitalsvaskeriernes drift i henholdsvis januar og februar måned.

 

Kasse 089

20160711093259_00001.jpg 20160711093259_00002.jpg 20160711093259_00003.jpg 20160711093259_00004.jpg 20160711093259_00005.jpg
20160711093259_00006.jpg 20160711093259_00007.jpg 20160711093259_00008.jpg 20160711093259_00009.jpg 20160711093259_00010.jpg
20160711093259_00011.jpg 20160711093259_00012.jpg 20160711093259_00013.jpg 20160711093259_00014.jpg 20160711093259_00015.jpg
20160711093259_00016.jpg 20160711093259_00017.jpg