089- 248-250 - 1922-23

 

Mpr nr. A089248
Dato : 1922
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Rapporter angående vaskeri ved plejeanstalten Råmosegård for månederne fra april 1922 til og med marts 1923.
Mpr nr. A089249
Dato : 19220106
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Direktoratet meddeler hospitalet, at der fra 1. april for første gang i begyndelsen af maj skal indsendes månedlige rapport om hospitalsvaskeriets drift jvf. vedlagte skema.

Mpr nr. A089250
Dato : 19230106
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Afskrift af to breve fra forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus til direktoratet angående vaskeriets drift. Det ene brev handler om den af direktoratet anviste vaskemetode. Denne er dyrere, end den vaskemetode hospitalet hidtil har anvendt, hvorfor der i december måned har vist sig en besparelse på 60 kr. Det andet angår anvendelsen af vaskemidler, hvor det har været nødvendigt at anvende noget andet vaskepulver end det normale på grund af en forsinket leverance.

 

Kasse 089

20160711094146_00001.jpg 20160711094146_00002.jpg 20160711094146_00003.jpg 20160711094146_00004.jpg 20160711094146_00005.jpg
20160711094146_00006.jpg 20160711094146_00007.jpg 20160711094146_00008.jpg 20160711094146_00009.jpg 20160711094146_00010.jpg
20160711094146_00011.jpg 20160711094146_00012.jpg 20160711094146_00013.jpg 20160711094146_00014.jpg 20160711094146_00015.jpg
20160711094146_00016.jpg