089- 258-260 - 1922-23

 

Mpr nr. A089258
Dato : 19220105
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Skatterådet for Vester Lisbjerg m.fl. herreder ønsker oplyst navn og bopæl samt den i 1921 udbetalte løn for hver enkelt ansat ved sindssygehospitalet.

Mpr nr. A089259
Dato : 19220104
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Direktoratet udbeder sig meddelelse om, hvor meget stof, der beregnes at medgå pr. styk til hver art af de ved hospitalet benyttede beklædnings- og sengerekvisitter for patienter og funktionærer. Endvidrere ønskes oplyst, hvor mange stykker af hver art, der ifølge budgettet vil være at anskaffe i det kommende finansår, samt hvorledes disse bringes til vejs (patientarbejde, hospitalets systue, udefra), herunder fra fængselsvæsnet. To svarbreve fra hospitalet uden konkret indhold, (følgebreve).

Mpr nr. A089260
Dato : 19220104
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Linned. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et på flere hospitaler konstateret misbrug af lagner og håndklæder. Det indskærpes, at dette misbrug standses. Direktionen knyttet sine kommentarer hertil, og lader dette cirkulere blandt personalet.

 

Kasse 089

20160711101006_00001.jpg 20160711101006_00002.jpg 20160711101006_00003.jpg 20160711101006_00004.jpg 20160711101006_00005.jpg
20160711101006_00006.jpg 20160711101006_00007.jpg