089- 261-264 - 1922-23

 

Mpr nr. A089261
Dato : 19220128
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Linned. Overlægen meddeler, at vaskeriet fra hospitalet har modtager 4 lagner, der er delvist ødelagte af forkert brug. Et viskestykke er anvendt til at tørre fernis op med. Det indskærpes personalet, at dette misbrug ikke må finde sted.

Mpr nr. A089262
Dato : 19220104
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus om indkøbet af råvarer til patientarbejdet. Det forslås, at hospitalet knytter kontakt til kontoret for fængselsvæsenets arbejdsdrift for om muligt i samarbejde hermed at opnå besparelser på stor samlede indkøb.

Mpr nr. A089263
Dato : 19220104
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Havesager. Direktoratet spørger hospitalet om, hvorledes priserne på de havesager, som leveres til hospitalets forbrug fra dettes egen have, fastsættes. Hopitalet svarer at gartneren ansætter priserne efter de offentilggjorte priser publiceret i Gartnertidende gældende på Københavns grønttorv. Direktoratet konfirmerer denne fremgangsmåde, idet der tages hensyn til varens kvalitet og de store mængder, som kan give anledning til prisnedslag.

Mpr nr. A089264
Dato : 19220111
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Influenza. Overlægen giver regler for personalets optræden i tilfælde af, at de pådrager sig influenza.

 

Kasse 089

20160711101134_00001.jpg 20160711101134_00002.jpg 20160711101134_00003.jpg 20160711101134_00004.jpg 20160711101134_00005.jpg
20160711101134_00006.jpg 20160711101134_00007.jpg 20160711101134_00008.jpg 20160711101134_00009.jpg