089- 265-269 - 1922-23

 

Mpr nr. A089265
Dato : 19220102
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Regler for besøgende. Overlægen giver nogle regler for hvad besøgende ikke må, når de er i besøg hos patienter. De har karakter af ordensregler.

Mpr nr. A089266
Dato : 19220102
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Udlån. Overlægen meddeler, at hvis der er fra en afdeling ulånes noget til en anden, skal den lånenede lægge en seddel som kvittering til udlåneren. Seddelen leveres tilbage, når det udlånte retuneres til udlåneren.

Mpr nr. A089267
Dato : 19220107
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Nattero. Af hensyn til de sovende nattevagter, mindes husets øvrige beboere om at færdes stille på trapper og korridorer, ikke træde hårdt i gulvet, ikke hamre på vægge eller foretage sig anden støjende virksomhed indtil kl. 5 fra overlægen.

Mpr nr. A089268
Dato : 19220107
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Besøg. Overlægen indskærper, at patienternes besøg hos personer fra personalet privat ikke må finde sted uden hans tilladelse.

Mpr nr. A089269
Dato : 19240205
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Udgangstilladelse. Overlægen indskærper, at patienter, der har tilladelse til at gå udenfor hospitalet uden ledsagelse, skal være forsynede med et af overlægen underskrevet kort, der på forlangende må vises ved udgangen igennem porten.

 

Kasse 089

20160711101344_00001.jpg 20160711101344_00002.jpg 20160711101344_00003.jpg 20160711101344_00004.jpg 20160711101344_00005.jpg
20160711101344_00006.jpg