089- 270-273 - 1922-23

 

Mpr nr. A089270
Dato : 19240208
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Overlægen bringer i erindring, at medicinstuen ikke må udlevere medicin til funktionærer undtagen efter rekvisition i hvert enkelt tilfælde af vedkommendes funktionærlæge.

Mpr nr. A089271
Dato : 19240208
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Overflytning. Overlægen meddeler, at der ved overflytning af patienter til kommunehospitalet og amtssygehuset skal medtages skriftlig oplysning om patientens fulde navn og hjemsted, og om hvem der kautionerer for betalingen. Endvidere skal ledsageren på sygehusets kontor give melding om patientens ankomst.

Mpr nr. A089272
Dato : 19240405
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Overlægen bringer bestemmelsen om, at service og mad ikke må fjernes fra spisestuen i erindring. På fridage kan sygeplejersker få frokost på spisestuen indtil kl 11.

Mpr nr. A089273
Dato : 19250120
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Penge. Overlægen bringer i erindring, at patienterne ikke må modtage penge for tjenester, de yder funktionærerne, af disse. Hvis funktionærene ønsker at give patienterne noget, skal det passere via overordnede plejepersonale.

 

Kasse 089

20160711101459_00001.jpg 20160711101459_00002.jpg 20160711101459_00003.jpg 20160711101459_00004.jpg 20160711101459_00005.jpg
20160711101459_00006.jpg 20160711101459_00007.jpg