091 - 001 til 004 - 1922

Mpr nr. A091001
Dato : 19250128
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Foreningen af overordnede tjenestemænd ved statens sindssygeanstalter og foreningen af sygeplejersker ved statens sindssygehospitaler, håndskreven genpart af overenskomst mellem de nævnte foreninger og statens direktorat for sindssygehospitalerne

Mpr nr. A091002
Dato : 19220817
Forfatter:Jacobsen, Thune Riishøj
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Dansk plejepersonales forbund. Hovedbestyrelsen anmoder om udtaleret vedrørende en instruks for plejepersonalet udgivet af direktoratet den 1. juni 1922, og ministeriet tillader dette hvilket pr. brev meddeles Thune Jacobsen. underskrevet Riishøj

Mpr nr. A091003
Dato : 19220905
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Personale, arbejdstid. En fuldstændig oversigt over alle funktioner som personalet har på hele hospitalet. Det er den mest omfattende arbejdsbeskrivelse jeg har set

Mpr nr. A091004
Dato : 19220817
Emnegruppe: Patientmishandling
Tekst: Langbad, drukning. Der anmeldes to dødsfald, hvoraf det ene er foregået ved drukning, det andet i et langbad. I anledning af det i hr. overlægens redegørelse i skrivelse af 18 maj omhandlende dødsfald under langbad skal sundhedsstyrelsen herved bemærke, at badet burde have været tilberedt med mere omhu, og den går ud fra, at temperaturen af det permanente bade anvendte vand fremtidig måles nøjagtig før patienten anbringes i badet, og under badet overvåges omhyggeligt, ligesåvel som patientens tilstand, sålænge badet varer. Sundhedsstyrelsen skal tilføje, at selv om der sker særlig indberetning til den om slige hændelser, hvad den sætter pris på, ville den finde det rigtigt, at de også nærmere omtales i den til offentliggørelse bestemte årsberetning.

 

Kasse 091

20160718073022_00001.jpg 20160718073022_00002.jpg 20160718073022_00003.jpg 20160718073022_00004.jpg 20160718073022_00005.jpg
20160718073022_00006.jpg