091 - 022 til 024 - 1922

Mpr nr. A091022
Dato : 19230313
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Flyttegodtgørelse til tjenestermænd, der bytter tjenestested. I skrivelse fra finansministeriet fastsættees det, at bytte af tjenestested skal ligestilles med forflytning efter ansøgning, hvorfor staten vil udrede 3/4 af udgiften ved indbos flytning.

Mpr nr. A091023
Dato : 19230312
Forfatter:Nielsen, Magnus, fuldmægtig Sørensen, Emil, fuldmægtig
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forflytning. Stilling som kontorfuldmægtig ved det nye hospital i Vedsted er opslået ledig og besat med fuldmægtig Magnus Nielsen Århus. I hans sted indsættes Emil Sørensen som er fuldmægtig i Århus, og der opslåes en stilling som kontorassistent i Århus

Mpr nr. A091024
Dato : 19240826
Forfatter:Sørensen, Emil, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kontorfuldmægtig. Emil Sørensen har været konstitueret som kontorfuldmægtig i et år, og man indstiller ham til fast at beklæde denne stilling ved hospitalet, hvilket socialministeriet indvilliger i

 

Kasse 091

20160718080216_00001.jpg 20160718080216_00002.jpg 20160718080216_00003.jpg 20160718080216_00004.jpg 20160718080216_00005.jpg
20160718080216_00006.jpg 20160718080216_00007.jpg 20160718080216_00008.jpg 20160718080216_00009.jpg 20160718080216_00010.jpg
20160718080216_00011.jpg