091 - 026 - 1922

Mpr nr. A091026
Dato : 19290929
Forfatter:Jensen, Ingeborg Dorthea
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. En sygeplejerske er blevet sindssyg og sagen indeholder bl.a. en lægeerklæring om hendes helbred til invalideforsikringsfonden, hvor hun erklæres for 1/3 invalid, dog kan hun arbejde i den forretning, som hun har etableret, hvis hun får lidt understøttelse i form af pension. Hun har lidt af storhedsforestillinger, men disse er nu forsvundet, dog kan hun mærke, at hun er syg. Ingeborg Dorthea Jensen

 

Kasse 091

20160718080701_00001.jpg 20160718080701_00002.jpg 20160718080701_00003.jpg 20160718080701_00004.jpg 20160718080701_00005.jpg
20160718080701_00006.jpg 20160718080701_00007.jpg 20160718080701_00008.jpg 20160718080701_00009.jpg 20160718080701_00010.jpg
20160718080701_00011.jpg 20160718080701_00012.jpg 20160718080701_00013.jpg 20160718080701_00014.jpg 20160718080701_00015.jpg
20160718080701_00016.jpg 20160718080701_00017.jpg 20160718080701_00018.jpg 20160718080701_00019.jpg 20160718080701_00020.jpg
20160718080701_00021.jpg 20160718080701_00022.jpg 20160718080701_00023.jpg 20160718080701_00024.jpg 20160718080701_00025.jpg
20160718080701_00026.jpg 20160718080701_00027.jpg 20160718080701_00028.jpg 20160718080701_00029.jpg 20160718080701_00030.jpg
20160718080701_00031.jpg 20160718080701_00032.jpg 20160718080701_00033.jpg 20160718080701_00034.jpg 20160718080701_00035.jpg
20160718080701_00036.jpg 20160718080701_00037.jpg 20160718080701_00038.jpg 20160718080701_00039.jpg 20160718080701_00040.jpg
20160718080701_00041.jpg 20160718080701_00042.jpg 20160718080701_00043.jpg 20160718080701_00044.jpg