091 - 033 til 036 - 1922

Mpr nr. A091033
Dato : 19230316
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat. Ejendomsskema med oplysninger til vurdering af ejendomsværdi i forbindelse med beskatning

Mpr nr. A091034
Dato : 19230226
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerforening. Man tillader sig herved at gøre den ærede direktion opmærksom på, at det efter vores mening er ganske uforsvarligt så småt med personale, der er, på afdelingerne, på de urolige afdelinger kan det undertiden være forbundet med livsfare, når der kun er en vagt på afdelingen. Fornylig var to patienter på mds. D nær ved at skamslå hinanden. I dette øjeblik var der kun en vagt, der vanskeligt fik det afværget. Ligeledes benyttede en patient på samme afdeling sig af et øjeblik, hvor der kun var en vagt, til at overfalde denne. På afdeling E ser man næsten hver dag mange vanskeligheder på grund af for lidt personale. Vi må stærkt hævde, at der bør skaffes mere personale, inden det er for sent, da der ellers meget let sker ulykker

Mpr nr. A091035
Dato : 19230226
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. To breve fra direktoratet, der meddeler, hvor stor dyrtidstillæg der skal udbetales i april- september 1923 og oktober 1923 til marts 1924.

Mpr nr. A091036
Dato : 19240430
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Vaskeri. Direktoratet bestemmer at der skal indsendes rapport om vask for 4 uger ad gangen, heraf skal fremgå, hvor meget vaskemidel, der bruges, i kg og kroner samt stykantal

 

Kasse 091

20160718082716_00001.jpg 20160718082716_00002.jpg 20160718082716_00003.jpg 20160718082716_00004.jpg 20160718082716_00005.jpg
20160718082716_00006.jpg 20160718082716_00007.jpg 20160718082716_00008.jpg 20160718082716_00009.jpg 20160718082716_00010.jpg