091 - 037 til 039 - 1922

Mpr nr. A091037
Dato : 19230228
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Direktoratet ønsker oplyst, hvilken ekstraforplejning der udleveres på festdage. Albert Lund udarbejder en oversigt for et år, som er vedlagt sagen i kopi.

Mpr nr. A091038
Dato : 19230228
Forfatter:Sode, Cathrine Petrea
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspige, sygdom. Cathrine Petrea Sode er syg af lungehindebetændelse og indlagt på amtssygehuset, hvorfra hun ikke forventes udskrevet med det første. Hvis hun ikke er helbredtet inden udgangen af marts måned, påtænker man at afskedige hende, men i mellemtiden søger man om tilladelse til at antage en afløser for hende

Mpr nr. A091039
Dato : 19230222
Forfatter:Lauersen, Holger, mælkedreng Gulstad, dr
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Ulykke. Ved tilbagesendelsen af sognerådsforeningens ulykkesforsikrings skrivelse af 20 ds og de dermed fulgte bilag angående det mælkedreng Holger Lauersen overgåede ulykkestilfælde tillader jeg mig med hensyn til den påtænkte undrsøgelse af ham, at henvise ulykkesforsikringen til afdelingslæge, dr. Gulstad, her ved hospitalet. Dr. Gulstad har konsulation i Århus ti, to og lø Lille Torv 7 fra kl. 4-5.

 

Kasse 091

20160718082924_00001.jpg 20160718082924_00002.jpg 20160718082924_00003.jpg 20160718082924_00004.jpg 20160718082924_00005.jpg
20160718082924_00006.jpg 20160718082924_00007.jpg 20160718082924_00008.jpg 20160718082924_00009.jpg