091 - 040 og 041 - 1922

Mpr nr. A091040
Dato : 19250316
Forfatter:Sørensen, Holger, købmand
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Indlæggelse på andet sygehus. I forbindelse med en sag om købmand Holger Sørensen fra Kolding, der er blevet indlagt på Århus Amtssygehus her fra hospitalet, beslutter direktoratet at patienten skal regnes for udskrevet. Dette giver imidlertid problemer, da man så skal til af føre samme procedure igennem som ved almindelilig optagelse, hvilket hospitalet her svarer direktoratet.

Mpr nr. A091041
Dato : 19230227
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Timeløn. Direktoratet meddeler, at timelønen efter overenskomst er nedsat med 6%, og spørger hvorledes lønnen for timelønnede arbejdere er ved hospitalet

 

Kasse 091

20160718083708_00001.jpg 20160718083708_00002.jpg 20160718083708_00003.jpg 20160718083708_00004.jpg 20160718083708_00005.jpg
20160718083708_00006.jpg 20160718083708_00007.jpg 20160718083708_00008.jpg 20160718083708_00009.jpg 20160718083708_00010.jpg
20160718083708_00011.jpg 20160718083708_00012.jpg 20160718083708_00013.jpg 20160718083708_00014.jpg 20160718083708_00015.jpg
20160718083708_00016.jpg 20160718083708_00017.jpg 20160718083708_00018.jpg