091 - 045 til 048 - 1922

Mpr nr. A091045
Dato : 19230208
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Det indberettes til bibliotekerne, at der ikke er fremstillet indleveringspligtige tryksager i 1922.

Mpr nr. A091046
Dato : 19230205
Forfatter:Jensen, Agnes Mathilde Petrea Jensen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Agnes Mathilde Petrea Jensen antages som tjenestemand

Mpr nr. A091047
Dato : 19230205
Forfatter:Andersen, Ane F, Syreske Jacobsen, Thune Gulstad, dr
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Invaliderente. Syerske Ane F. Andersen har søgt om invaliderente, nu ønsker invalideforsikringsfonden en undersøgelse og behandling af hendes lidelse, hvorfor man henvender sig til Thune Jacobsen, der dog henviser til at dr. Gulstad har konsultation i Århus.

Mpr nr. A091048
Dato : 19230203
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker til supplerende uddannelse. Dansk sygeplejeråd har lang venteliste og forespørger, hvor mange man kan forvente vil blive ansat. Svaret er, at der kun kan ansættes 3, fordi der er ansat afdelingspiger og normeringen er sådan af overlægen kun har mulighed for at tage en enkelt an uanset personalekategori

 

Kasse 091

20160718084632_00001.jpg 20160718084632_00002.jpg 20160718084632_00003.jpg 20160718084632_00004.jpg 20160718084632_00005.jpg
20160718084632_00006.jpg