091 - 053 til 055 - 1922

Mpr nr. A091053
Dato : 19230206
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Kaution for patienter. Sygekasserne i Thisted amt ønsker at kautionsbeviser for patienter skal kunne opsiges efter 1 måned og ikke som hidtil på 3 måneder. Direktoratet fastholder dog efter samråd med de forskellige hospitaler den eksisterende ordning.

Mpr nr. A091054
Dato : 19230131
Forfatter:Johansen, V, cand jur, inspektør Sct Hans
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Besøg. Cand. jur. V. Johansen, der er inspektør på Sct. Hans hospital bliver intortuceret af direktoratet og han får stillet er værelse til rådighed samt tilladelse til at gøre sig bekendt med alle forhold som han måtte ønske indsigt i.

Mpr nr. A091055
Dato : 19230917
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Sennep. Direktoratet meddeler prisen på tilberedt og utilberedt sennep.

 

Kasse 091

20160718085613_00001.jpg 20160718085613_00002.jpg 20160718085613_00003.jpg 20160718085613_00004.jpg 20160718085613_00005.jpg
20160718085613_00006.jpg