091 - 056 til 058 - 1922

Mpr nr. A091056
Dato : 19230121
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat. Liste over udbetalt løn til de ansatte tjenestemænd på hospitalet for perioden fra 1. januar 1922 til 31. december 1922

Mpr nr. A091057
Dato : 19230120
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Lønforskud. På dertil given foranledning skal direktoratet henlede opmærksomheden på, at der ikke kan tillades, at der som kassebeholdning i hospitalernes kasser henligger kvitteringer for lønningsforskud til funktionærer, idet sådanne forskud kun kan ydes med ministeriel tilladelse og overensstemmende med tjenestemandsloven $33

Mpr nr. A091058
Dato : 19230113
Forfatter:Larsen, Otto, lektor Erlov, statspolitibjetjent
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Forespørgsel. en lektor Otto Larsen spørger om man har kendskab til fhv. statspolitibetjent Erlovs opholdssted. Man svarer, at en person af dette navn ikke er hospitalet bekendt

 

Kasse 091

20160718085727_00001.jpg 20160718085727_00002.jpg 20160718085727_00003.jpg 20160718085727_00004.jpg 20160718085727_00005.jpg
20160718085727_00006.jpg 20160718085727_00007.jpg 20160718085727_00008.jpg 20160718085727_00009.jpg 20160718085727_00010.jpg
20160718085727_00011.jpg 20160718085727_00012.jpg 20160718085727_00013.jpg 20160718085727_00014.jpg